NOVO Biblioteka

(22) 266 03 90

NOVO Biblioteka

Moduł NOVO Biblioteka to narzędzie ułatwiające i zwiększające efektywność pracy biblioteki szkolnej. Moduł zawiera elektroniczny katalog książek w szkole. Aplikacja zapewnia szybki dostęp do zasobów kultury polskiej i światowej. Wspiera realizację edukacji kulturalnej i informatycznej uczniów. Przyczynia się również do kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Moduł NOVO Biblioteka, podobnie jak inne moduły pakietu aplikacji NOVO Szkoła jest bardzo ergonomiczny i łatwy w codziennej pracy np. wprowadzanie danych do aplikacji jest bardzo proste. Aplikacja współpracuje z czytnikiem kodów kreskowych i rozpoznaje numer ISBN z woluminu, a następnie, wykorzystując dostęp do Internetu, zaczytuje wszystkie informacje o pozycji z Biblioteki Narodowej. Moduł NOVO Szkoła, podobnie jak inne aplikacje pakietu NOVO Szkoła jest całkowicie dostępny przez Internet, nie istnieje, więc konieczność instalacji modułu na komputerze w bibliotece. Korzystając z modułu NOVO Biblioteka, zgodnie z sugestiami MEN z 2000 roku, biblioteka pełni rolę wielofunkcyjnej pracowni interdyscyplinarnej i dydaktycznej. Wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informatyczną uczniów. Szybki, elektroniczny przepływ informacji między biblioteką, a potencjalnym czytelnikiem może być początkiem kulturowej i duchowej przygody każdego ucznia. Obecnie wielu młodych ludzi ma poważne kłopoty z czytaniem. Aplikacja pozwala na prowadzenie bieżącej ewidencji czytelnictwa. Dzięki temu istnieje możliwość wprowadzenia systemów motywujących, zachęcających do odwiedzenia biblioteki. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, odgrywa ważna rolę w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów. Uruchamiając moduł NOVO Biblioteka, biblioteka szkolna staje się miejscem nie tylko udostępniającym zbiory, ale miejscem nowoczesnego oddziaływania na ucznia.

Szkoły biorące udział w programie rabatowym naszego partnera - księgarni internetowej Gandalf „Wspieraj swoją bibliotekę” –, a także sami rodzice mają możliwość zbierania punktów, które można wykorzystać później jako płatność za nabywane w księgarni książki.

Wybrane, podstawowe funkcjonalności modułu NOVO Biblioteka:
 • pełny rekord bibliograficzny
 • ewidencja księgozbioru
  • prowadzenie ewidencji wpływów
  • prowadzenie ewidencji ubytków
  • ewidencji finansowo księgowej
 • katalogowanie zbiorów biblioteki
 • zaczytywanie informacji o pozycji czytnikiem kodów kreskowych z numeru ISBN
 • pobieranie opisów pozycji z Biblioteki Narodowej
 • ustalanie wielkości księgozbioru i monitorowanie zmian
 • wypożyczanie, zwroty i prolongata realizowana w bardzo intuicyjny sposób
 • inwentaryzacja zasobów bibliotecznych, wspomaganie przeprowadzenia skontrum
 • ustalanie braków względnych i bezwzględnych
 • raportowanie na radę pedagogiczną
 • przeglądanie katalogu biblioteki w Internecie
 • kontrola stanu wypożyczeń
 • księga inwentarzowa, możliwość wydruku
 • rejestr ubytków łącznie z ustalaniem przyczyn braków i możliwością wydruku protokołu
 • wydruki
  • księgi inwentarzowej
  • kart katalogowych
  • naklejek z kodami kreskowymi
 • ułatwienie w przeprowadzaniu skontrum zbiorów