NOVO Sekretariat

(22) 266 03 90

NOVO Sekretariat

NOVO Sekretariat zapewnia dostęp do dokumentacji związanej z procesem nauczania i prowadzonej w sekretariacie szkoły. NOVO Sekretariat to bardzo efektywne narzędzie wspomagające codzienną pracę sekretariatu. Umożliwia prowadzenie dokumentacji szkolnej, księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów czy rejestrów wymagane w szkole. Dzięki modułowi NOVO Sekretariat użytkownik może szybko uzyskać dostęp do informacji statystycznej wymaganej przez System Informacji Oświatowej. Przy obecnych wymaganiach dotyczących sprawozdawczości w szkołach, NOVO Sekretariat nie tylko ułatwi pracę personelowi odpowiedzialnemu za prowadzenie sekretariatu szkoły, ale zdecydowanie przyspieszy dostęp do danych. Moduł NOVO Sekretariat m.in. generuje i zestawia dane uczniów, drukuje księgę ewidencji dzieci i młodzieży oraz księgę uczniów. Moduł pozwala także wydrukować niezbędne dokumenty potrzebne w codziennej pracy sekretariatu - NOVO Dziennik posiada wbudowane schematy pism i decyzji administracyjnych. W czytelny sposób można zdefiniować i powielać pisma, które są specyficzne dla danej placówki. Cechą wyróżniającą moduł NOVO Sekretariat jest możliwość przygotowania w kilku krokach polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. To niezbędne dokumenty prawne, które powinny funkcjonować w każdej placówce, a których sporządzenie ręcznie często nastręcza dyrektorom szkół sporych problemów. Dzięki wbudowanym w aplikację kreatorom dokumentów, dyrektor już w parę minut może przygotować wydrukować komplet ważnych dokumentów prawnych dla swojej placówki. Grube segregatory, szafa pancerna, uginające się pod ciężarem dokumentów półki w sekretariacie szkolnym? Już nie! Wystarczy jakikolwiek komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz dostęp do modułu NOVO Dziennik, a praca sekretariatu szkolnego stanie się znacznie łatwiejsza.

Wybrane, podstawowe funkcjonalności modułu NOVO Sekretariat:
 • ewidencja i zarządzanie danymi uczniów:
  • możliwość obsługi wielu jednostek w ramach zespołu szkół
  • wspomaganie procesu naboru uczniów
  • prowadzenie i drukowanie dokumentacji szkolnej:
   • wydruk księgi ewidencji dzieci i młodzieży
   • wydruk księgi uczniów
 • ewidencja dzieci obwodowych
 • import danych z innego oprogramowania w formatach:
  • SOU
  • XLS
 • przygotowywanie informacji niezbędnych do SIO
 • eksport danych do SIO, XML, SOU, plików PDF i EXCEL
 • generowanie pism i decyzji administracyjnych
 • możliwość definiowania własnych pism dla potrzeb każdej placówki
 • przygotowanie polityki bezpieczeństwa
 • przygotowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • różne zestawienia statystyczne:
  • zestawienie dzieci obwodowych
  • zestawienie dzieci niepotwierdzonych w roku szkolnym
  • zestawienie dzieci z dysleksją
  • zestawienie dzieci z nauczaniem specjalnym
  • zestawienie uczniów posiadających kartę rowerową
  • zestawienie dzieci według roczników i płci
  • zestawienie uczniów według profili w oddziałach
  • zestawienie cudzoziemców
  • zestawienie absolwentów
 • wydruk rejestrów:
  • praktyk
  • wypadków
  • legitymacji
 • wydruk legitymacji szkolnych na giloszu
 • ewidencja legitymacji, praktyk, wypadków itp.