NOVO Świadectwa

(22) 266 03 90

NOVO Świadectwa

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, uczeń po zakończeniu nauki w danej klasie otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do następnej klasy. Moduł NOVO Świadectwa jest połączony z dziennikiem elektronicznym i podsumowuje całoroczną pracę nauczyciela. Umożliwia w zaledwie kilku krokach wydruk arkuszy ocen oraz świadectw na giloszach. Pełna integracja modułu NOVO Świadectwa z modułem NOVO Dziennik, pozwala na uniknięcie konieczności przenoszenia danych pomiędzy modułami np. dotyczących osiągnięć ucznia. Wszystkie dane pojawiają się automatycznie po wystawieniu ocen przez nauczyciela z każdego przedmiotu. Informacje ogólne nas stronę główną świadectwa oraz inne informacje, spójne we wszystkich dokumentach, są wprowadzane przez szkolnego administratora. Dokumenty generowane są bezpośrednio do pliku (pdf), który można zapisać na dysku i zarchiwizować w celu wystawienia duplikatów. Gotowe dokumenty generują się już po 3 kliknięciach. Generacja i wydruk świadectw dla jednej klasy trwa kilkanaście sekund, po upływie których nauczyciel otrzymuje komplet świadectw i arkuszy ocen dla całej klasy.

Wybrane, podstawowe funkcjonalności modułu NOVO Świadectwa:
  • wydruk świadectw na giloszu
  • wydruk arkuszy ocen
  • automatyczne wstawianie ocen z przedmiotów, po wystawieniu oceny rocznej przez nauczyciela w NOVO Dziennik
  • automatyczne zaczytanie danych o uczniu z NOVO Dziennik
  • automatyczne generowanie dokumentów do formatu pdf oraz odt
  • podgląd wzorów świadectw oraz arkuszy ocen w każdym dniu roku szkolnego