INFORMACJE DLA JST

(22) 266 03 90

INFORMACJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jednostka samorządu terytorialnego, jako organ prowadzący szkoły, sprawuje bieżący nadzór nad ich działalnością w zakresie finansowym i administracyjnym. NOVO Technologies posiada w swojej ofercie narzędzia pozwalające na monitorowanie obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe na terenie określonej jednostki samorządu terytorialnego. Aplikacja NOVO Szkoła pozwala na agregację danych zawartych w poszczególnych modułach pakietu NOVO Szkoła używanych w podległych placówkach.  Szybki dostęp przez Internet do bieżącej informacji znacznie przyspiesza proces decyzyjny zarówno na poziomie szkoły jak i JST. Proponujemy JST oprogramowanie zawierające statystyki i zestawienia związane z pracą podległych placówek oświatowych. Aplikacja NOVO Szkoła, korzystając z danych zawartych w poszczególnych bazach szkół, analizuje, podsumowuje i zestawia wybrane i odpowiednio zdefiniowane dane statystyczne. Warto wspomnieć, że korzystając z aplikacji NOVO Szkoła, JST ma dostęp do danych dotyczących podległych placówek, w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, dane, które przegląda i analizuje JST są zawsze aktualne – może mieć to duże znaczenie np. w przypadku, gdy JST chce zlokalizować obecność danego ucznia w danej szkole w danym momencie.

Wybrane raporty, z których opcjonalnie mogą korzystać JST w ramach aplikacji NOVO Szkoła:
 • ilość i rodzaj sal w podległych placówkach
 • ilość wszystkich klas
 • ilość uczniów z podziałem na poszczególne placówki
 • ilość uczniów z nauczaniem specjalnym
 • ilość uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością
 • % uczniów otrzymujących świadectwo z wyróżnieniem
 • ilość uczniów z frekwencją poniżej np. 50 %
 • ilość uczniów z zachowaniem nagannym
 • % zastępstw w roku szkolnym
 • ilość zatrudnionych nauczycieli
 • ilość przepracowanych godzin w miesiącu
 • komunikacja szkoły z rodzicami i innymi opiekunami prawnymi
 • średnia frekwencja w roku szkolnym z podziałem na każdą placówkę
 • moduł ankiet, wraz z analizą ich przeprowadzenia
 • moduł wysyłania wiadomości do dyrektorów i nauczycieli oraz rodziców